Nová pravidla ochrany osobních údajů – GDPR

Na základě nových pravidel vycházejících z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 jsme přistoupili k úpravám našich obchodních podmínek a způsobu zpracování a uchovávání dat získaných v obchodním styku s našimi klienty a partnery. Firma Pingpongsport s.r.o., se sídlem Hluboká 60, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 015090799 je dle tohoto nařízení správcem osobních údajů.
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Jaká data uchováme:

 • Jen data získaná a potřebná z obchodního styku a komunikace s klienty a partnery
 • Veškerá data jsou získána na bázi dobrovolnosti a nezískáváme je od třetích stran
 • Pracujeme a uchováváme jen a pouze data nezbytně nutná ke vzájemné komunikaci a vyřízení obchodního případu
 

Konkrétní informace, které uchováme o našich klientech a dodavatelích:

 • Jméno a příjmení (fyzické osoby a OSVČ) resp. název právnické osoby
 • Poštovní adresa – v případě jejího poskytnutí za účelem dodání zboží / služeb.
 • Emailová adresa – pokud nám byla v rámci obchodního styku poskytnuta
 • Telefonní kontakt - pokud nám byl v rámci obchodního styku poskytnut
 • IČO případně DIČ u firemních zákazníků a dodavatelů.
 • Vystavené faktury
 • Přijaté objednávky
 

V určitých případech předáváme Vaše osobní údaje třetím stranám (přepravcům). V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme my u nás.

Jaké informace klientům posíláme:

Informace vyplývající z obchodního styku (daňové doklady, faktury), aktualizace ceníků a pozvánky na akce

Způsob uložení a ochraně získaných údajů:

 • Veškeré obchodní informace jsou uloženy v renomovaném účetním programu na firemním počítači s dvojnásobně zajištěným vstupem. Do tohoto systému má přístup jen omezený počet proškolených interních pracovníků firmy a je zamezen přístup jak třetím stranám, tak mimo vnitrofiremní síť.
 • Emailové adresy používané v komunikaci jsou umístěny ve standardním poštovním serveru / programu na jednom určeném firemním počítači, s dvojnásobně ověřeným přístupem heslem. Tyto emaily nejsou poskytovány třetím stranám a jsou používány výhradně ke komunikaci s klienty.
 • Objednávky vytvořené skrze náš e-shop jsou uchovávány na zabezpečeném externím serveru (hostingu) našeho dodavatele CMR systému (e-shopu). Tato data jsou chráněna šifrováním, heslovým přístupem a pravidelně zálohovány.
 

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
 

Pověřená osoba za správu, ochranu a nakládání s daty zákazníků a partnerů:

• Roland Krmaschek – jednatel společnosti
(kontaktní email: info@pingpongsport.cz)


PINGPONG SPORT - Informace o stolním tenise a aktuálním dění okolo něj - Vše pro stolní tenis.